Thursday, October 29, 2009

KONSEP MUZIK

Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR, Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca, menulis, menganalisis dan menilai karya muzik. Terdapat 7 konsep muzik yang wajib dikuasai oleh seseorang pelajar menjelang tamatnya pesekolahan mereka di sekolah rendah.

konsep muzik

No comments:

Post a Comment