Saturday, March 7, 2015

PENGURUSAN RUJUKAN

Seringkali menulis rujukan menjadi masalah kepada mereka yang ingin membuat penulisan pelilmiah......terdapat pelbagai reference manageryang terdapat dalam pasaran....salah satu darinya adalah mendeley...di kongsikan cara bagaimana menggunakan mendeley  yang terdapat di internet......


NOTA MENDELEY

Sunday, March 1, 2015

PANDUAN MENJILID LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

Dikongsikan panduan menjilid laporan kajian tindakan versi IPG..........


PANDUAN MENJILID
PANDUAN LAPORAN

PENILAIAN MAKLUMAT 2

lagi dikongsikan bagaimana menilai maklumat untuk penulisan ilmiah dalam Bahasa Malayu

PENILAIAN MAKLUMAT 2

PENILAIAN MAKLUMAT

Salam sejahtera...........seringkali kita menghadapi masalah untuk menentukan kesahihan sesuatu artikel yang dijumpai dalam lama web....pada kebiasaaannya kita akan menganalisis sesuatu artikel dari segi authoriti, objektivity,  ketepatan dan kebolehpercayaan, masa serta skop...........sila klik link di bawah untuk maklumat lanjut............


PENILAIAN KETEPATAN MAKLUMAT

MENILAI WEB