Sunday, March 1, 2015

PENILAIAN MAKLUMAT

Salam sejahtera...........seringkali kita menghadapi masalah untuk menentukan kesahihan sesuatu artikel yang dijumpai dalam lama web....pada kebiasaaannya kita akan menganalisis sesuatu artikel dari segi authoriti, objektivity,  ketepatan dan kebolehpercayaan, masa serta skop...........sila klik link di bawah untuk maklumat lanjut............


PENILAIAN KETEPATAN MAKLUMAT

MENILAI WEB

No comments:

Post a Comment