Tuesday, August 10, 2010

Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan dalam pendidikan merupakan amalan biasa bagi kebanyakan pendidik dimana-mana sahaja. Terbahagi kepada 2 iaitu penyelidikan pendidikan (educational research) atau kajian tindakan (action research). Terdapat beberapa kaedah yang popular untuk membuat penyelidikan. Salah satunya adalah seperti....................


sila klik untuk bacaan lanjut

Tuesday, August 3, 2010

PENILAIAN PROGRAM

Penilaian program merupakan perkara yang penting dalam menentukan halatuju program yang dirancangkan. Adakah ia berjaya atau sebaliknya. Apakah pandangan peserta dan apakah kekuatan serta kelemahan yang perlu di atasi.........

sila klik bacaan untuk lanjut..........