Tuesday, August 10, 2010

Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan dalam pendidikan merupakan amalan biasa bagi kebanyakan pendidik dimana-mana sahaja. Terbahagi kepada 2 iaitu penyelidikan pendidikan (educational research) atau kajian tindakan (action research). Terdapat beberapa kaedah yang popular untuk membuat penyelidikan. Salah satunya adalah seperti....................


sila klik untuk bacaan lanjut

No comments:

Post a Comment