Friday, February 25, 2011

Lesson Study

Perkara barukah?.......bermula tahun 60an (Fernandez & Yoshida, 2004). Namun begitu dikatakan telah wujud lebih dari 100 tahun (Isoda, 2007). Nampaknya dengan hanya meneliti perkara yang selalu dibuat menjadikan kita seorang yang dinamik......kenbaikan lesson study....
i. meningkatkan pengetahuan :pedagogical, content & knowledge (Shullman) TPCK oleh Punya Mishra & Mathew J Kohler bagaimama pula?????
ii. menjadikan guru sebagai seorang yang reflektif dan sentiasa bersikap kritis dan kreatif dalam membuat penambahbaikan pengajaran,
iii. memahami kesukaran pelajar memahami pelajaran........

........bacaan lanjut.....klik pada blog list di sebelah.....

No comments:

Post a Comment