Thursday, November 3, 2011

KAEDAH MENULIS RUJUKAN

Terdapat berberapa format untuk menulis laporan penyelidikan......Antara yang popular di Malaysia ialah gaya penulisan APA ( American Psychological Association). Walau bagaimanapun tidak semua pengkaji baru mengikuti format APA dengan sebaiknya......di kongsikan disini gaya penulisan rujukan APA................semoga dapat membantu tuan/puan........nota APA 2006

No comments:

Post a Comment