Saturday, February 7, 2015

TEMPLATE KAJIAN UNTUK WORD 2010

Salam.....untuk memudahkan anda menyusun tajuk serta sub sub tajuk kajian...sila muat turun template di bawah ini....

Perhatikan "style" dalam tetingkap "Home....." akan terdapat  style...Bab, Seksyen, Subseksyen dan Sub subsksyen....gunakan keempat empat style ini untuk menyusun semua tajuk-tajuk dalam kajian anda.....aktifkan"Navigation Panel" dalam tetingkap 'View"....anda akan dapat melihat semua tajukdan sub sub tajukdi sebelah kiri fail anda...hanya klik sahaja pada tajuk-tajuk berkenaan dan anda akan terus keperenggan tajuk tersebut...selamat mencuba...
















TEMPLATE KAJIAN WORD 2010

No comments:

Post a Comment