Monday, April 6, 2015

PENULISAN ABSTRAK

Penulisan abstrak seharusnya dapat mengambarkan keseluruhan kajian anda.  Terdapat  sekurang-kurangnya tujuh perkara yang perlu ada dalam penulisan  abstrak.(mungkin berbeza pandangan dengan penulis lain)  Antaranya ialah:
  •     tujuan kajian
  •     tempat kajian
  •     bilangan reponden/sampel/kumpulan sasaran
  •     pendekatan kajian
  •     rekabentuk kajian
  •     kaedah kajian/kaedah pengumpulan data
  •     alat kajian
  •     dapatan kajian
  •      cadangan kajian lanjutan·         terminologi yang digunakan mungkin berbeza mengikut buku @penulis yang berbeza


lagi tentang abstrak....

No comments:

Post a Comment