Wednesday, March 24, 2010

Cabaran Pendidikan Semasa

Pembangunan pendidikan bukanlah merangkumi pembangunan insfranstruktur semata-mata. Ia juga merangkumi pembangunan dan pengembangan serta penyesuaian kurikulum sejajar dengan kepentingan, hasrat dan keperluan negara dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020. Pembangunan modal insan telah dititikberatkan sejak kebelakangan ini. KPI telah dijadikan kayu ukur untuk menentukan hasil dan kualiti perkhidmatan atau output yang telah dikeluarkan.............namun begitu adakah golongan pendidik cukup bersedia untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah dipikul? Adakah anda telah cukup bersedia untuk memenuhi hasrat wawasan pendidikan.....bersamalah kita renung-renungkan.............

bacaan lanjut

No comments:

Post a Comment