Wednesday, March 24, 2010

Model Penilaian Guskey

Model Penilaian Guskey dibina berasaskan Model Penilaian Kirkpatrick yang memfokuskan kepada empat perkara iaitu:

1.reaksi guru
2.pembelajaran guru
3.sokongan dan perubahan organisasi
4.penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru
5.hasil pembelajaran pelajar

berikut adalah perinciannya

No comments:

Post a Comment