Wednesday, March 24, 2010

Nota Penyelidikan

Pembangunan profesional perguruan sangat mencabar.............pelbagai format penilaian program pembangunan telah direkabentuk sejak awal abad ke 20.
Stufflebeam (1999) telah menggariskan sebanyak 22 pendekatan penilaian program profesional yang telah dibangunkan dan beliau mengatakan bahawa hanya 9 program penilaian pembangunan sahaja yang benar-benar berkesan......
Penyelidikan adalah sebahagian dari pembangunan profesional yang perlu ada dalam bidang pendidikan pada hari ini.....Adakah anda bersedia untuk menjalankan penyelidikan?
Jika jawapan anda Ya.....sila ambil bahan di bawah ini......

bahan penyelidikan

No comments:

Post a Comment