Wednesday, November 9, 2016

MUZIK DAN PEMBANGUNAN SOSIAL: PAPARAN DASAR INDUSTRI HIBURAN DALAM AKHBAR AKHBAR DI MALAYSIA

Media memegang peranan dan tanggungjawab yang besar kepada negara dan masyarakat. Media bukan lagi hanya dipandang sebagai alat hiburan semata-mata tetapi menjadi alat pembangunan yang membawa agenda dan pesanan. Namun begitu, hasil kajian menunjukkan, pemaparan maklumat mengenai industri muzik di dalam akhbar perdana kurang menyiarkan isu yang berkaitan dengan dasar ataupun maklumat penting dalam membantu pembangunan industri selain menyiarkan isu yang lebih bersifat santai dan hiburan seperti aktiviti dan gosip di dalam industri tersebut. Ini dapat dilihat dengan nilai paparan berita mengikut jenis isu utama seperti yang ditunjukkan oleh hasil kajian. 

Norshafawati Saari, Asiah Sarji & Fuziah Kartini Hassan Basri.  Malaysian Journal of 
Communication Jilid 26(2): 47-65

No comments:

Post a Comment