Wednesday, November 9, 2016

MUZIK TRADISI TARI RAKYAT PERAK

Hasil penyelidikan mendapati tiga jenis tarian yang masih dipersembahkan di negeri Perak iaitu Tarian Dabus, Tarian Bubu dan Tarian Lotah. Di antara ketiga-tiga tarian ini, Tarian Dabus masih dianggap paling dominan dan terkenal dengan masyarakat Perak. Fungsi ketiga-tiga persembahan tarian ini sebagai hiburan semasa perkahwinan dan majlis-majlis rasmi. Hasil penyelidikan dijangka dapat memberi informasi tentang muzik tarian yang masih diamalkan dan dipersembahkan di negeri Perak dan juga diharap dapat dimanfaatkan oleh generasi seterusnya dalam melestarikan satu bentuk kesenian yang amat tinggi nilainya.

Mohd Azam Sulong, Zaharul Lailiddin Saidon, Nor Shuradi Nor Hashim Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, Universiti Pendidikan Sultan Idris
Malaysian Music Journal Vol. 2, Num. 1 (72-105) 
Bacaan lanjut     MUZIK TRADISI TARI RAKYAT PERAK

No comments:

Post a Comment